STAŻ W POGOTOWIU "NIEBIESKA LINIA" 2011 - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Utworzono: 2011-01-03

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska  Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchamia jak co roku staż dla studentów i absolwentów psychologii oraz kierunków pokrewnych  (od IV roku studiów począwszy) zainteresowanych pracą z osobami doświadczającymi przemocy.  Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i skutecznego jej przeciwdziałania, oferujemy możliwość zdobywania praktycznych umiejętności niezbędnych do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz bezpośredniego.

Zapraszamy wszystkich chętnych (od IV roku studiów począwszy) na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 10 stycznia 2011 roku w godzinach 13.00 - 15.00 w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13 (wejście od ul. Sierpińskiego).

Na spotkanie prosimy przynieść swoje aktualne CV.

Dodatkowe informacje o stażu na stronie:
http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=staz_ogolny

Zespół Pogotowia "Niebieska Linia"