ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" 2011

Utworzono: 2011-07-11

Do końca maja 2011 r. trwała IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” ogłoszonego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Kapituła konkursu składająca się z pracowników Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, przedstawiciela Biura Prewencji KGP oraz zwycięzców poprzedniej edycji wyłoniła pięciu laureatów. Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikająca z analizy uzasadnień do zgłoszeń.

Laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł 2011” zostali (kolejność alfabetyczna):

Zwycięzcom oraz wszystkim zgłoszonym do konkursu serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród wyróżnionym odbędzie się 23 lipca w Warszawie podczas obchodów Święta Policji. Szczegóły dotyczące uroczystości zostaną opublikowane na stronach: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/ oraz www.policja.pl.

Statuetki dla laureatów ufunduje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, nagrody finansowe dla laureatów ufunduje Komenda Główna Policji.

nagroda

Jeżeli znacie Państwo policjanta, którego postawa w obronie ofiar przemocy domowej jest godna wyróżnienia w kolejnej edycji konkursu, prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej lub skorzystanie z wersji do druku i przesłanie jej na adres Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

Inf. wł.