NIEBIESKA LINIA MA SWOJĄ REPREZENTACJĘ W GRONIE SPOŁECZNYCH DORADCÓW RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Utworzono: 2011-08-03

26 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powołał Społeczną Radę Doradczą RPD i poprowadził jej spotkanie inauguracyjne.

Miło nam poinformować, że w składzie Rady znalazła się kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Renata Durda.

Ponadto nominacje na Doradcę RPD odebrali: Prof. Alicja Chybicka, Anna Dymna, Jacek Ignaczewski, Dr Paweł Jaros, Mirosława Kątna, Izabella Kołecka, Dr Irena Kornatowska, Henryka Krzywonos-Strycharska, Joanna Luberadzka-Gruca, Edward Lutczyn, o. Arkadiusz Nowak, Teresa Ogrodzińska, Prof. Jan Oleszczuk, Piotr Pawłowski, Dr Teresa Maria Romer, Prof. Barbara Smolińska-Theiss, Anna Sobiesiak, Henryka Sokołowska, Jakub Śpiewak, Prof. Maciej Wojtyszko, Dorota Zawadzka.

O misji Społecznej Rady Doradczej RPD w doniesieniach prasowych:

Inf. wł.