WARSZAWA: POSZUKIWANI KANDYDACI DO ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Utworzono: 2011-08-26

W związku z podjęciem przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XVII/329/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a także Zarządzeniem Nr 1414/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, informujemy, że organizacje zainteresowane pracą w zespole w danej dzielnicy mogą składać wnioski w tej sprawie do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla tej dzielnicy.

Do wniosku organizacja powinna dołączyć wypełniony i podpisany formularz, który został opracowany przez Komisję Dialogu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacji na temat ustalonej procedury rekomendowania organizacji udzielają:

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji
(plik: formularz_zgloszeniowy_dla_organizacji.doc, rozmiar pliku: 44 KB)

Zarządzenie Nr 1414/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Źródło: www.um.warszawa.pl