Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Warszawa: Grupa edukacji prawnej - PRZEMOC W RODZINIE A PRAWO