Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Grupa edukacji prawnej dla specjalistów "Przemoc w rodzinie a prawo"