Szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Zmodyfikowano: 2017-09-07

Pogotowie Niebieska Linia IPZ informuje o terminach jesiennych edycji szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2017 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Terminy

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

II edycja 2017

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu pierwszej sesji Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: I sesja odbędzie się w dniach 17-20 października 2017 roku.

I sesja: 17 - 20 października 2017

II sesja: 14 - 17 listopada 2017

III sesja: 12 - 15 grudnia 2017

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany -160 godzin)

II edycja 2017

I sesja: 12 - 15 września 2017

II sesja: 24 - 27 października 2017

III sesja: 14 - 17 listopada 2017

IV sesja: 12 - 15 grudnia 2017

Więcej informacji o szkoleniach oraz rekrutacji w poniższych artykułach: