Warszawa-Ochota: Grupa rozwoju osobistego "ROZWINĄĆ SKRZYDŁA" w Niebieskiej Linii (II edycja 2016)

Zmodyfikowano: 2016-10-03

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do udziału w grupie rozwoju osobistego „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA", która rusza w październiku 2016 roku.

Program przeznaczony jest dla kobiet z Dzielnicy Ochota doznających przemocy w rodzinie, które potrzebują specjalistycznego wsparcia w podjęciu działań zmierzających do jej zatrzymania oraz zmiany swojej sytuacji życiowej. Udział w nim ma pomóc każdej z uczestniczek w zbudowaniu planu wyjścia z przemocy. Będzie także okazją do pracy nad budowaniem poczucia własnej wartości, nabywaniem umiejętności stawiania zdrowych granic i realizowania własnych celów życiowych.

Zadanie będzie realizowane metodami obejmującymi:

– wsparcie grupowe (weekendowe spotkania warsztatowe: terminy spotkań poniżej)

– wsparcie indywidualne pomiędzy spotkaniami grupowymi (terminy będą na bieżąco ustalane z terapeutą)

Celem zajęć grupowych będzie:

· wyznaczanie własnego terytorium psychologicznego i  prawa osobiste w relacjach z innymi ludźmi,

· nauka technik asertywnych i bronienia swoich granic,

· rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć,

· rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

· wspomaganie budowania poczucia własnej wartości i odzyskiwania mocy osobistej,

· stworzenie wizji konstruktywnych zmian w swoim życiu,

· określenie drogi, jaką trzeba pokonać, aby urzeczywistnić zmiany.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia" IPZ PTP, ul. Korotyńskiego 13,  Warszawa,
tel.: 22 824-25-01

Terminy zajęć grupowych (soboty i niedziele):

15 października 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.45

16 października 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.45

12 listopada 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.45

13 listopada 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.45

26 listopada 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.45

27 listopada 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.45

Terminy konsultacji indywidualnych:
Będą uzgadniane na bieżąco z beneficjentkami projektu.

Uwaga! Udział w programie oznacza udział we wszystkich jego elementach!

Zakochaj się w Warszawie - Znak promocyjny  logo Warszawa-Ochota

Projekt finansuje Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.