Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Warszawa-Ochota: Bezpłatne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia