Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Nowe terminy wiosennej edycji Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (2017)