Szukasz pomocy psychologicznej? Czekamy na Ciebie!

Utworzono: 2017-10-12

Przyjdź do nas! Każda osoba objęta programem może korzystać z porad prawnychsocjalnych oraz pomocy psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb.

W czerwcu 1996 roku nasze Pogotowie uruchomiło Program Pomocy Psychologicznej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z terenu Warszawy i okolic. Ważnym elementem programu jest wszechstronna diagnoza sytuacji klienta, tak by mógł on otrzymać najbardziej adekwatną do swoich potrzeb i oczekiwań pomoc.

Zapisy na konsultacje terapeutyczne prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824 25 01.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszą Poradnią Telefoniczną (pod nr tel. 22 668 70 00). Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00, gdzie dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści (psycholodzy i prawnicy). Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Czekamy na Ciebie!