Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Ruszyła akcja 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć