Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Kurs do certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie