Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Za nami konferencja "Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych"