Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Szkolenie z zakresu zapobiegania przestępczości w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów