Rusza XII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

policjant

 

Przed nami 12. edycja konkursu Policjant, który mi pomógł. Finał tej edycji towarzyszyć będzie obchodom 100-lecia Polskiej Policji.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony osób doznających przemocy w rodzinie.

 

Policjant, który mi pomógł to konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. 

Od 1995 roku z uwagą przyglądamy się działaniom Policji w kontekście przemocy domowej. Mamy świadomość, że dobrze przeprowadzona interwencja może stanowić początek końca dramatu w danej rodzinie. Poprzez konkurs chcemy nie tylko nagradzać odpowiednie postawy i umiejętności policjantów, lecz także podkreślić ich rolę w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również zwiększyć motywację do podejmowania dalszych skutecznych działań w tym obszarze – podkreśla Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - wskazuje mł. insp. Robert Kumor, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Laureatów konkursu wybierze Kapituła, składająca się z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciela Komendanta Głównego Policji.

Wybór laureatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień, zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja br. za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php bądź tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając dane kontaktowe zgłaszającego, dane wyróżnionego policjanta oraz uzasadnienie tego wyboru (skorzystać tu można z załączonego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl).

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.