Jesienna edycja szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR)

logo Niebieska Linia

 

Pogotowie Niebieska Linia IPZ informuje o terminach jesiennej edycji szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2019 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

 

 Terminy

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

I sesja: 8 - 11 października 2019
II sesja: 5 - 8 listopada 2019
III sesja: 10 - 13 grudnia 2019

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany -160 godzin)

I sesja: 10 - 13 września 2019
II sesja: 15 - 19 października 2019
III sesja: 12 - 15 listopada 2019
IV sesja: 10 - 13 grudnia 2019

Więcej informacji o szkoleniach oraz rekrutacji w poniższych artykułach: