Badanie fokusowe z udziałem przedstawicieli oświaty w Warszawie

Utworzono: 2014-05-29

28 maja w pierwszej z dwóch zaplanowanych w projekcie badawczym grup fokusowych z udziałem przedstawicieli oświaty udział wzięło 10 respondentek. Były wśród nich zarówno osoby pracujące w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i przedstawicielki poradni psychologicznych czy pedagodzy szkolni.

Spotkanie poprowadziła Dorota Żurkowska, magister socjologii, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent naukowy w Instytucie Socjologii UW.

Celem pierwszej części wywiadu było opracowanie algorytmu działania uwzględniającego perspektywę pracowników oświaty ze względu na sytuacje, w których stykają się z przemocą w rodzinie.

Podczas spotkania zidentyfikowano sygnały mogące świadczyć o przemocy, motywy i bariery do podjęcia interwencji oraz dostępne zasoby i metody działania.

Celem drugiej części wywiadu było zrozumienie czy z punktu widzenia pracowników oświaty istniejące już narzędzie (stworzone z myślą o policji) może być przydatne i jakim modyfikacjom musi być poddane, aby odpowiadać specyfice ich pracy.

Uczestniczki spotkania pozytywnie oceniły ideę stworzenia analogicznego narzędzia deklarując potrzebę posiadania go w codziennej pracy, gdy zetkną się z przemocą w rodzinie.

Wśród pierszych wniosków i sugestii znalazły się następujące postulaty: