Wersja robocza algorytmów i kwestionariuszy już gotowa

Utworzono: 2014-09-02

Zakończyliśmy pracę nad roboczą wersją kwestionariuszy do szacowania ryzyka zagrożenia przemocą oraz algorytmów postępowania w przypadkach potwierdzenia wystąpienia przemocy.

Wybrani przez nas eksperci: dr Piotr Hartmann – lekarz pediatra w Szpitalu Bielańskim, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Pediatrii; Piotr Antoniak – kierownik kliniczny Pogotowia „Niebieska Linia" IPZ, Katarzyna Fenik – pedagog specjalny, realizatorka wielu projektów na rzecz dzieci krzywdzonych oraz Renata Kałucka – psycholożka, od wielu lat prowadzi terapię rodzin i dzieci krzywdzonych – zakończyli pracę nad 4 modułami narzędzi diagnostycznych.

Dwa z nich są przeznaczone dla pracowników oświaty – dla dzieci młodszych (do rozpoczęcia nauki szkolnej) oraz dzieci starszych (w wieku szkolnym). Narzędzia dla pracowników ochrony zdrowia podzielono także na dwie edycje – dla dzieci i osób dorosłych będących pacjentami placówek ochrony zdrowia.

Obecnie narzędzi zyskują swoją formę graficzną i zostaną przedstawione na seminarium dla uczestników pilotażu 24 września.