Patronat Rzecznika Praw Dziecka

Utworzono: 2014-09-02

8 sierpnia br. koordynatorka merytoryczna projektu Renata Durda spotkała się z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka. Rzecznik zgodził się objąć patronatem nasz projekt służący lepszej ochronie dzieci przed krzywdą i przemocą kierowany do przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia.