Honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka

Utworzono: 2014-09-29

Z radością informujemy, że decyzją z dnia 24 września 2014 roku Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka objął honorowym patronatem realizowany przez nas projekt pn. Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie.

"Niezwykle cieszy mnie inicjatywa, która ma na celu opracowanie algorytmu działania w rozpoznawaniu i niesieniu pomocy pokrzywdzonym w ramach procedury Niebieskiej Karty przez służby do tego uprawnione - pracowników ochrony zdrowia i oświaty. Jestem pewien, że działania te będą równie skuteczne, jak wcześniejsze, oparte na algorytmie postępowania dla policjantów." - napisał w liście skierowanym na ręce Renaty Durdy, kierowniczki Pogotowia Niebieska Linia IPZ.

 

algorytmy patronat RPD