Pilotaż zakończony!

Utworzono: 2015-03-04

1 marca zakończyliśmy program pilotażu kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia przemocą oraz algorytmów postępowania w przypadkach wystąpienia przemocy dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia. W pilotażu uczestniczyło 30 przedstawicieli placówek oświatowych różnego szczebla (od przedszkola do... wyższych uczelni) i 30 przedstawicieli placówek medycznych (stacjonarnych i ambulatoryjnych) z całej Polski. Wszystkim uczestnikom pilotażu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i twórczy wkład w ostateczny kształt narzędzi.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie wniosków z pilotażu i modyfikacja narzędzi zgodnie z sugestiami osób uczestniczących w pilotażu. W kwietniu 2015 roku będziecie Państwo mogli już pobrać narzędzia w wersji końcowej ze strony projektu. W maju 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca pilotaż i prezentująca narzędzia ułatwiające reakcję na sytuacje związane z przemocą w rodzinie. O dokładnej dacie i miejscu konferencji będziemy informować na stronie.