Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - „Dziecko w rodzinie z problemem przemocy – ofiara i świadek” - nowe szkolenie w ramach Niebieskiej Akademii