Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Rekrutacja na 40-godzinne zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące przeciwdziałania przemocy