Staż ogólny

Kategoria: Staż ogólny
Utworzono: 2012-11-20
Administrator NL

PROGRAM STAŻOWY

Program stażowy jest realizowany w Pogotowiu „Niebieska Linia” od 2000 roku.
Nabór do grupy stażowej (10-15 osób) ogłaszany jest na początku każdego roku kalendarzowego. Dotychczas staż w „Niebieskiej Linii” ukończyło 98 osób.

A. Cele stażu:

B. Uczestnicy programu stażowego

C. W ramach programu stażowego Pogotowie zapewnia:

D. Informacje o stażu: