MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2011-02-18

21 lutego 2011, z okazji rozpoczęcia międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (21-25 lutego 2011), Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska organizuje międzynarodową konferencję dotyczącą przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet w regionie Południowego Bałtyku: „Podnoszenie świadomości społecznej i budowanie sieci współpracy w celu wspólnego zwalczania przemocy domowej w Regionie Południowego Bałtyku”.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Południowy Bałtyk Strefą Wolną od Przemocy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu, realizowanego wspólnie z partnerami: Centrum Informacji i Szkoleń w Kretyndze oraz Schroniskiem dla Kobiet z Karlshamn, jest propagowanie wiedzy na temat przemocy domowej, podnoszenie świadomości społecznej na jej temat a także wspólna, ponadnarodowa praca na rzecz zwalczania przemocy i pomagania jej ofiarom.

Celem konferencji będzie promowanie rozwiązań i metod wypracowanych przez kraje regionu Południowego Bałtyku w celu zwalczania i przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet.

Podczas konferencji goście ze Szwecji i Litwy prezentować będą swoje osiągnięcia na polu zwalczania przemocy domowej wobec kobiet. Goście specjalni to Pierrette Pape i Wiveca Holst z Europejskiego Lobby Kobiet, które przedstawią problem przemocy domowej na tle europejskim.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Ateneum – Szkołą Wyższą w Gdańsku, która udziela wsparcia naukowego i lokalowego – konferencja odbędzie się w budynku szkoły, na ul. Wały Piastowskie 1 („Zieleniak”).

Projekt „Południowy Bałtyk – strefą wolną od przemocy” trwa już prawie dwa lata. Podczas tych dwóch lat miała miejsce seria seminariów i wizyt studyjnych, mających na celu umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk partnerom z krajów położonych nad Bałtykiem. Spotkania te umożliwiły wgląd we własne procedury i efektywniejszą pracę, także na polu międzynarodowym. W efekcie współpracy powstał kompleksowy raport dotyczący zjawiska przemocy domowej w krajach partnerskich oraz w Regionie Kaliningradu, a także spot reklamowy podnoszący świadomość społeczną na temat przemocy. W efekcie projektu ma szanse powstać także niepowtarzalna, międzynarodowa sieć współpracy organizacji zajmujących się pomocą osobom krzywdzonym.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Unii Miast Bałtyckich a także Biura Gdańsk Międzynarodowa Stolica Kultury 2016.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

„Podnoszenie świadomości społecznej i budowanie sieci współpracy w celu wspólnego zwalczania przemocy domowej w Regionie Południowego Bałtyku”

Kto: Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska

Kiedy: 21 lutego, godz. 9:30

Gdzie: Ateneum – Szkoła Wyższa, ul. Wały Piastowskie 1 („Zieleniak”), 80 – 855 Gdańsk

Do pobrania:

Program konferencji [PDF]

Źródło: NEWW -  Polska