KATOWICE REAGUJĄ NA PRZEMOC

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2011-04-21

Kampania "Reaguj na przemoc" jest jednym z elementów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

Głównym zadaniem akcji jest przekazywanie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Organizatorem kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki, która przygotowała pakiet materiałów adresowanych do osób doznających przemocy w rodzinie, do świadków, a także do samych jej sprawców. Plakaty i ulotki przekazane zostaną do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatów Policji a także Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Należy pamiętać, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które występuje w każdej kulturze, społeczności. Może mieć miejsce zarówno w rodzinach tzw. dysfunkcyjnych, gdzie przemocy towarzyszą inne problemy, np. uzależnienie, bezrobocie jak i w rodzinach o wysokim statusie społecznym, w których z pozoru nie ma większych problemów.

Źródło: UM Katowice, za www.gazeta.pl