TYKAJĄCA PIĘŚĆ - AMERYKAŃSKA KAMPANIA SPOŁECZNA

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2011-08-19

Przemoc domowa rzadko kiedy jest aktem jednorazowym. Ponieważ każde kolejne zdarzenie charakteryzuje coraz większe natężenie agresji, zwykły klaps jest jak tykająca bomba, która w przyszłości może prowadzić do śmiertelnych konsekwencji.

Amerykańska organizacja Sojourner Family Peace Center (SFPC) w kampanii zrealizowanej przez agencję Cramer-Krasselt zachęca ofiary przemocy w rodzinie do przerwania milczenia: „The Longer You Wait, The Deadlier Abuse Get” („Im dłużej zwlekasz tym zagrożenie staje się bardziej śmiertelne”).

Każda z trzech reklam prezentuje pięści uformowane na kształt ładunków wybuchowych. Niepokojące obrazy wzywają do natychmiastowego szukania pomocy, w sugestywny sposób informując, że czas nie stoi po stronie ofiary. Plakaty opatrzone zostały numerem telefonu gorącej linii, pod którą można otrzymać pomoc

Działająca na terenie miasta Milwaukee SFPC od ponad 30 lat zapewnia wsparcie ofiarom przemocy domowej. Prowadzi też szeroko zakrojone akcje edukacyjne mające na celu informowanie o sposobach walczenia z jej przejawami.

Ofiary przemocy, często w obawie przed brakiem zrozumienia i nieskutecznością instytucji, nie zgłaszają problemu. Sytuacja dodatkowo komplikowana jest przez szereg czynników takich jak strach przed karą, lęk, niepewność, wstyd i bezradność. Przede wszystkim jednak brak nadziei na zmianę. Celem kampanii „Fist” jest zmotywowanie ofiar do podjęcia działań natychmiast - zanim będzie za późno.

K. Stawińska

Źródło: www.kampaniespoleczne.pl