Międzynarodowa Kampania "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" po raz 25-ty

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2016-10-27
Administrator NL

16 dniJuż po raz 25., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się, jak co roku, fundacja Autonomia z Krakowa. Współpracujemy z liderkami lokalnymi z całej Polski. Przyłącz się i Ty! Więcej informacji o tym, na czym polega Kampania i jak można się włączyć dostępnych jest na: www.kampania16dni.pl.

Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 2016 brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!". Edukacja jest powszechnym dobrem oraz podstawowym prawem człowieka uznanym przez Art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku i podtrzymanym przez wiele międzynarodowych oraz regionalnych traktatów oraz konwencji. Prawo do nauki ulega jednak politycznym, ekonomicznym oraz społecznym wpływom oraz wstrząsom, wciąż narażając kobiety, dziewczęta, osoby niepełnosprawne, osoby LGBTQI czy migrantów i migrantki na utratę tego podstawowego prawa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kwestii edukacji prezentują ją jasno — edukacja daje umiejętności i wiedzę umożliwiające znalezienie zatrudnienia i umacniające przedsiębiorczość, a tym samym równość płci, kulturę pokoju i braku przemocy, a także szacunku do różnic kulturowych. Przemoc, niestety, jest POWSZECHNA również w polskiej szkole. Wdrażane w kraju programy przeciwdziałania przemocy w edukacji zupełnie nie rozwiązują problemu, gdyż w ogóle nie trafią do jego źródeł (czytaj więcej na: http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/edukacja-bezpieczna-dla-wszystkich). Dlatego konieczne jest podejmowanie realnych, systemowych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w edukacji.

W tym roku matronatami i patronatami objęły Kampanię: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pismo Feministyczne ZADRA, Portal NGO.PL, Codziennik Feministyczny, Pismo Niebieska Linia oraz Łódzka Gazeta Społeczna MIASTO Ł. Większość działań Kampanii odbywać się będzie w ramach projektów fundacji Autonomia „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć" oraz „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" finansowanych ze środków Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

baner 16 dni

Źródło: www.kampania16dni.pl