Komornicy w walce z przemocą ekonomiczną

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2016-12-05
Administrator NL

16 dniKrajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi aktywnie angażuje się w Międzynarodową kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". 7 grudnia br. w wybranych siedzibach izb i kancelarii komorniczych w całej Polsce zorganizowane zostaną dyżury. Specjaliści udzielać będą bezpłatnych informacji w ramach walki z przemocą ekonomiczną, która polega między innymi na niepłaceniu alimentów. Akcja skierowana jest głównie do kobiet, a jej celem jest uświadomienie możliwości egzekwowania należnych im środków finansowych.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2010 roku kobiety stanowiły 70% ofiar przemocy ekonomicznej, a jej sprawcami w 68% byli mężczyźni. Natomiast w 2014 roku odsetek osób, które doświadczyły w swoim życiu przemocy ekonomicznej wynosił 4,3% (w 2010 roku – 8,8%). Jednocześnie, stosowanie przemocy ekonomicznej deklarowało 4,2% mężczyzn, a w 2010 roku – 5,6%. [1]

Bezpłatne porady będą udzielane wszystkim chętnym w wybranych kancelariach komorniczych w całej Polsce. Lista kancelarii jest zamieszczona na stronie komornik.pl. Każda osoba, która jest zainteresowana uzyskaniem praktycznych informacji będzie mogła również zadzwonić na infolinię i skonsultować swoją sprawę ze specjalistą. Nr infolinii - (22) 299 87 77.

Poznaj swoje prawa i skorzystaj z pomocy

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, blisko 270 tys. dłużników zalegało swoim dzieciom ponad 8,2 miliarda złotych.[2]

Na co dzień stykamy się z problemem kobiet, które nie otrzymują prawnie im przysługujących, niezbędnych do życia pieniędzy. Dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa, że rolą każdego rodzica jest finansowanie potrzeb własnych dzieci i dostarczanie środków niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w akcji „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" i dzielić się wiedzą z osobami, które jej potrzebują. 7 grudnia komornicy będą dyżurować w wybranych kancelariach i izbach komorniczych, a także pod nr infolinii będą udzielać informacji prawnych – mówi Monika Janus, Rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej.

Wiele rodzajów przemocy

Jest wiele rodzajów przemocy. Nie tylko fizyczna i psychiczna. Przemoc ekonomiczna polega na kontrolowaniu zasobów ekonomicznych partnera, który zdominowany przez najbliższą osobę nie może lub nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji związanych z wykorzystywaniem zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Przemocą ekonomiczną jest kontrolowanie dostępu do edukacji, zatrudnienia, opieki medycznej, rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności. Przykładem tego zjawiska może być np. celowe niepłacenie alimentów, zmuszanie do podpisania pełnomocnictwa czy umów kredytowych i pożyczkowych, a także zbycie nieruchomości lub innej rzeczy bez wiedzy partnera. O przemocy ekonomicznej mówi się kiedy dana osoba używa pieniędzy do kontrolowania innych lub przerzuca odpowiedzialność za prowadzenie domu np. na żonę.

Oczywiście taka przemoc może dotyczyć obu płci. Jednak niestety dotyka najczęściej kobiety. Komornicy są bardzo często świadkami niemal dramatycznych przypadków kiedy matki samotnie wychowujące dzieci zostają bez środków do życia bo ich byli partnerzy nie wywiązują się z obowiązku płacenia alimentów. Należy jednak pamiętać, że przemoc ekonomiczna występuje również wtedy, gdy sprawcy zaciągają kredyty i pożyczki bez wiedzy partnera – dodaje Monika Janus, Rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej.

Źródło: www.komornik.pl

_________________

[1]Przemoc ekonomiczna, Biuro Analiz I Dokumentacji Zespół Informacji i Statystyk, Kancelaria Senatu, Grudzień 2015, Str. 3-4, 9.

[2]Ponad ćwierć miliona Polaków nie płaci alimentów, KRD, dane z 2015 roku