Program „poMOC, A NIE przeMOC!” z myślą o seniorach

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-08-25
Centrum Informacji NL

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku realizują program profilaktyczny „poMOC, a nie przeMOC!”. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. 

Głównym celem wdrażanego programu jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne społeczeństwa. Ponadto, ważnym elementem akcji jest zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy wśród specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych. Dlatego podlascy Policjanci w ramach projektu „poMOC, a nie przeMOC!” nawiązali współpracę między innymi z: Podlaskim Urzędem Wojewódzki, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, a także z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

Ważnym elementem tej akcji jest także zwiększenie aktywności pracowników ochrony zdrowia w zakresie rozpoznawania objawów przemocy i wszczynania procedury „Niebieskiej Karty”. W tym zakresie dzielnicowi przeprowadzając rozpoznanie środowiskowe zacieśniają współpracę z pracownikami ochrony zdrowia i wspólnie odwiedzają osoby schorowane. Należy podkreślić, że informacje od pielęgniarek środowiskowych i lekarzy rodzinnych oraz pracowników pomocy społecznej, mogą skutecznie zapobiegać tej kategorii patologii. 

źródło: www.policja.pl