Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Konferencja „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”