Już niedługo 14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-09-20
Centrum Informacji NL

14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbędzie się 23-24 października 2017 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Warto przypomnieć, że konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowana jest od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację dzieci Niczyje) razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

Tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.
Co roku w konferencji uczestniczy około 550 profesjonalistów z terenu całego kraju, stykających się w swojej pracy zawodowej z dziećmi – ofiarami przemocy.

14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

źródło: http://fdds.pl/14-ogolnopolska-konferencja-pomoc-dzieciom-ofiarom-przestepstw/