Hejt, groźby, cyberprzemoc, seksualne wykorzystywanie dzieci -zgłoś nielegalne treści w Internecie

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Centrum Informacji NL

Nawoływanie do popełnienia przestępstwa, groźby karalne, cyberprzemoc, seksualne wykorzystywanie dzieci – jeśli widzisz takie treści w Internecie, reaguj. Nie czekaj - zgłoś to na www.dyzurnet.pl.

Misją zespołu Dyzurnet.pl jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Dyżurnet.pl to zespół ekspertów NASK, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie.

"Internet to z jednej strony fantastyczne narzędzie, ułatwiające życie, gwarantujące dostęp do informacji, czy rozrywki. Z drugiej – miejsce pełne szkodliwych, ale i nielegalnych treści" – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Nie bądźmy bierni. Reagujmy. Dyzurnet.pl gwarantuje anonimowość i profesjonalną reakcję" – dodaje szef MC.

Nielegalne treści - w myśl polskiego prawa - to takie, które naruszają przepisy polskiego prawa (najczęściej przepisy kodeksu karnego). To m.in. treści pornograficzne z udziałem małoletniego, czy treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Poza – określonymi przez prawo - nielegalnymi treściami, wyodrębniamy jeszcze treści szkodliwe. To materiały, które wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania. Przykłady? Treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, treści nawołujące do samookaleczeń, samobójstw i innych autodestruktywnych zachowań.

"Wysyłając zgłoszenie do Dyżurnet.pl należy przede wszystkim podać adres strony, na której znajdują się potencjalnie nielegalne treści. Korzystając z formularza trzeba zaznaczyć, czego sprawa dotyczy. Zgłoszenia są anonimowe. Podawanie adresu e-mail czy innych danych jest nieobowiązkowe. Jeśli użytkownik poda adres e-mail, po wysłaniu zgłoszenia, otrzyma informację o podjętych krokach lub prośbę o podanie dokładniejszych informacji. Przesyłając zgłoszenie warto napisać wszystkie informacje, które mogą być nam pomocne" – mówi Martyna Różycka, kierownik zespołu Dyżurnet.pl w NASK.

Więcej informacji pod adresem: https://www.rp.pl/Prawo-karne/301219965-Hejt-grozby-cyberprzemoc-seksualne-wykorzystywanie-dzieci--zglos-nielegalne-tresci-w-internecie.html?fbclid=IwAR3YLsmMWNoiJr8QuHFVK2XA9il1z9oJjTnF4iJnxUWNrWfQ7NqtpwVdzH8