"Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony" - najnowsza kampania Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Centrum Informacji NL

Policyjne statystyki informują, że w 2018 r. blisko 250 tys. osób w Polsce było dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny. Szczególnie, że konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci czasem są widoczne od razu (obrażenia ciała), a często ujawniają się dopiero po wielu latach.

Przemoc doznawana w dzieciństwie rzutuje na dalsze życie. Skutkiem mogą być zaburzenia osobowości, trudności w budowaniu relacji z ludźmi, powielanie złych schematów w przyszłości.

Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu rodzinach, w których dorośli skupieni są na konflikcie i nie potrafią poradzić sobie ze stresem, ofiarą staje się dziecko. Dziecko, które w tej sytuacji samo potrzebuje szczególnego wsparcia, może stać się ofiarą przemocy: przedmiotem gry, manipulacji, nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców – mówi Mirosława Kątna, Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD.

Wśród konkretnych celów kampanii społecznej Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony oraz działań edukacyjnych prowadzonych w ramach tego projektu KOPD wymienia:

Głównym celem naszego działania, realizowanego we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jest profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy – zaznacza Mirosława Kątna.

Więcej informacji o kampanii pod adresem: http://kopd.pl/aktualnosci/nie-pozwol-aby-narodzily-sie-w-nim-demony/

 DEMONY 1936x1936 post INSTA 190910-1024x1024