Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - BADANIA NA TEMAT PRZEMOCY WOBEC KOBIET WE WSZYSTKICH KRAJACH UE