Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - NIEMCY: TROJE DZIECI PADA CO TYDZIEŃ OFIARĄ PRZEMOCY BĄDŹ ZANIEDBANIA