Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć - Badanie Agencji Praw Podstawowych UE

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2013-03-28
Administrator NL

Agencja Praw Podstawowych UE analizuje obecnie wyniki badania ankietowego dotyczącego przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, przeprowadzonego w latach 2010 - 2012. Po raz pierwszy badanie dostarcza porównywalnych danych na temat przemocy doświadczanej przez kobiety w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Chorwacji, będąc największym międzynarodowym badaniem tego typu.

W załączeniu przedstawiamy artykuł z podstawowymi informacjami na temat tego projektu.

Agencja opublikuje ostateczny raport z badania na początku 2014 roku.

Trwająca analiza wstępnych danych wskazuje szeroki zasięg problemów, które zostaną ujawnione w ostatecznym raporcie:

Przemoc wobec kobiet nadal stanowi palący problem w państwach członkowskich UE, który narusza podstawowe prawa kobiet, takie jak prawo do godności, rownouprawnienia i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Wpływ przemocy wobec kobiet wykracza daleko poza osoby bezpośrednio zaangażowane (ofiarę i sprawcę), albowiem oddziałuje także na rodziny, społeczności i ogół społeczeństwa.

Rownouprawnienie kobiet i mężczyzn jest fundamentalną zasadą UE zagwarantowaną w traktatach unijnych i Karcie praw podstawowych UE.

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (fra-factsheet_violenceagainstwomen_pl.pdf)Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć – badanie na poziomie Unii EuropejskiejŹródło: Agencja Praw Podstawowych UE435 Kb