Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - NIK o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową