Przemoc w wychowaniu - czas z tym skończyć! Raport RPD 2017

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2018-04-09
Centrum Informacji NL

Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest niezgodne z prawem, sami doświadczali przemocy w dzieciństwie, są nisko wykształceni, pochodzą z małych miejscowości oraz starsi wiekiem.

Badania miały na celu rozpoznanie poziomu społecznej zgody na stosowanie przemocy wobec dzieci:

Aż 27 proc. Polaków akceptuje bicie dzieci, zgadzając się ze stwierdzeniem, że lanie jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodziło. Badania wykazały ponadto, że:

Co piąty Polak uznaje bicie za skuteczną metodę wychowawczą, choć zdecydowane dla niej poparcie, deklaruje niewiele osób. Jednak w trudnych sytuacjach użycie kar cielesnych za uzasadnione uznaje niemal co trzeci badany, np. wtedy gdy dziecko stwarza zagrożenie dla swojego zdrowia lub życia.

Wiedza o istnieniu w Polsce prawa zakazującego kar cielesnych stale utrzymuje się na dość niskim poziomie. Choć nieco wyższa jest w grupie rodziców posiadających dzieci do 18 roku życia. Powoli wzrasta też pozytywna ocena zakazu i tego jak funkcjonuje.

Więcej na stronie: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/przemoc-w-wychowaniu-czas-z-tym-skonczyc-raport-rpd-2017