NOWE STUDIA PODYPLOMOWE PN. "KONSULTACJE SPOŁECZNE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH"

Utworzono: 2009-10-29

W listopadzie 2009 r. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego uruchomione zostają studia podyplomowe pt. „Konsultacje społeczne i rozwiązywanie konfliktów społecznych”, w ramach projektu Urzędu M.st. Warszawy zatytułowanego „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”.

Zajęcia studium trwać będą do czerwca 2010; prowadzone będą w formie wykładów oraz warsztatów, obejmujących łącznie 150 godzin dydaktycznych. Prowadzić je będą pracownicy naukowi Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, będący również wybitnymi praktykami w dziedzinie komunikacji społecznej, mediacji, facylitacji i rozwiązywania konfliktów oraz praktycyfachowcy spoza Uniwersytetu Warszawskiego. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem pozwoli na osiągnięcie nowych, wysokich kwalifikacji w zakresie moderowania pracy grup w procesach konsultacji społecznych oraz mediacji.

Uczestnikami studiów będzie 10 pracowników Urzędu m. st. Warszawy uznanych za osoby kluczowe w procesie przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych. Do ich zadań, po zakończeniu studiów, należeć będzie wspomaganie pracowników samorządowych przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii konsultacji społecznych oraz przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

W trakcie przygotowywania projektu Urząd Miasta wyraził zainteresowanie udostępnieniem 8 miejsc na ww. studiach dla reprezentantów organizacji pozarządowych, przede wszystkim współpracujących z Miastem. Spodziewamy się, że byłyby to osoby a) już zaangażowane we współpracę z Urzędem Miasta, b) aktywne na polu działalności społecznej na terenie Warszawy, c) które w swojej pracy stykają się z konfliktami, wykorzystują negocjacje (np. w procesie budowania partnerstw, stymulowania partycypacji społecznej) oraz pełnią lub mogłyby pełnić rolę mediatorów lub też promować mediację w rozwiązywaniu konfliktów. Do takich właśnie osób chcielibyśmy skierować zaproszenie do udziału w studiach.

Kandydaci na studia powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie swoich CV, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych działań na terenie i na rzecz miasta Warszawy oraz listu motywacyjnego, w którym obok swojej motywacji co do udziału w studiach wskażą, w jaki sposób planują wykorzystać nabyte umiejętności. Bardzo prosimy o wyraźne zaznaczenie w liście motywacyjnym lub CV, na jakim terenie jesteście Państwo aktywni w ramach swojej działalności.

Preferowane będą osoby aktywne na rzecz i na terenie miasta Warszawy oraz we współpracy z Urzędem Miasta.

Opłata za studia wynosi 2500 zł. Jednocześnie rozumiejąc trudną kondycję finansową części organizacji pozarządowych, w wyjątkowych sytuacjach będziemy rozważać możliwość zmniejszenia opłaty.

Terminy zjazdów:

28-29.11.2009; 12-13.12.2009; 16-17.01.2010; 20-21.02.2010; 20-21.03.2010; 10-11.04.2010 8-9.05.2010; 29-30.05.2010;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 13 listopada 2010. Informacji na temat studiów udziela dr Agata Gójska tel. 602 537 017.

Źródło: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW