19 LISTOPADA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Utworzono: 2009-11-19

19 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W Polsce Dzień został objęty patronatem Fundacji Dzieci Niczyje - w porozumieniu z inicjatorem akcji, szwajcarską organizacją Women’s World Summit Foundation.

Intencją inicjatorów akcji jest zorganizowanie szerokiego międzynarodowego partnerstwa, które da podstawę istnienia „kultury zapobiegania przemocy” – światowej sieci organizacji inicjujących kampanie i wydarzenia podnoszące świadomość społeczną w zakresie problemu i profilaktyki wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec dzieci.

W zamierzeniu organizatorów, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci nawiązuje do 20 listopada - Dnia Ochrony Praw Dziecka. W szczególności obchody mają przypominać o artykule 34 Konwencji o Prawach Dziecka, zgodnie z którym „Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych”.

Krzywdzenie najmłodszych to bardzo poważny i jednocześnie bardzo powszechny problem. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej. Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje wskazują, że 70 proc. rodziców w Polsce bije swoje dzieci, a 6 proc. z nich przynajmniej raz pobiło swoje dziecko do tego stopnia, że skutkiem bicia był uraz fizyczny.  

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci można świętować wspierając organizacje zajmujące się problemem krzywdzenia dzieci. [...]

Więcej informacji: http://www.dobryrodzic.pl/news.php?NID=669&IDD=1&PID=17

Źródło: www.dobryrodzic.pl