WARSZAWA: KONCERT BENEFITOWY DLA FUNDACJI LA STRADA

Utworzono: 2009-11-22

Impreza odbędzie się 10 grudnia 2009r. w finał miedzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet oraz 61. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dochód z imprezy zostanie przekazany na wsparcie schroniska dla ofiar handlu ludźmi Fundacji La Strada jako jedynej w Polsce zajmującej przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.

W schronisku przebywają głównie kobiety, ofiary przymusowej pracy za granicą w sex biznesie. Osoby takie, po powrocie do kraju najczęściej nie mają gdzie się podziać, narażone na wykluczenie społeczne (w tym często rodzinne) a tym samym na bezdomność. Fundacja La Strada zapewnia takim osobom wsparcie psychologiczne, prawne i często również lokalowe w postaci schroniska. Pobyt w nim jest do czasu, gdy mieszkanka na nowo zorganizuje sobie życia i ponownie  zaadaptuje się do nowych warunków. Schronisko prowadzone od 6. lat przez La Stradę jest jedynym takim miejscem w Polsce, dlatego szczególnie ważne jest jego przetrwanie, które bez środków zewnętrznych nie ma szans na dalszą działalność.

Jeśli chcesz wspomóc Fundację La Strada umożliwiając jej dalsze prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi przyjdź na naszą imprezę 10 grudnia 2009 do klubu CDQ w Warszawie!
[...]

Szczególy na stronie: http://10grudnia.wordpress.com/2009/11/11/hello-world/

Organizator: Kolektyw Anarchipelag

Źródło: http://10grudnia.wordpress.com