USA, SAN DIEGO: XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOT. ZANIEDBYWANIA I KRZYWDZENIA DZIECI

Utworzono: 2010-01-07

Program XXIV konferencji dot. zaniedbywania i krzywdzenia dzieci odbywającej się w dniach 24-29 stycznia 2010 r. skupia się na propagowaniu pracy interdyscyplinarnej i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ochrony dzieci i rodzin przed przemocą.

Celem corocznych konferencji w San Diego jest rozwój umiejętności i wiedzy profesjonalistów w zakresie profilaktyki,  rozpoznawania przemocy, a także diagnozowania i terapii wszystkich form przemocy. Wykłady i seminaria skupiają się na zagadnieniach związanych ze wsparciem rodziny, profilaktyką, aspektami psychologicznej, społecznymi, medycznymi i prawnymi krzywdzenia dzieci.

Więcej informacji i program konferencji można zaleźć na stronie www.chadwickcenter.org

Źródło:  www.chadwickcenter.org, za www.dzieckokrzywdzone.pl