WARM - NOWE INTERAKTYWNE NARZĘDZIE DLA POSZUKUJĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RÓWNOŚCI PŁCI

Utworzono: 2010-01-14

WARM (Women As Role Models In Europe) to dwuletni (grudzień 2007 – lipiec 2009) projekt organizowany w ramach Europejskiego Programu Grundtvig. Partnerami i organizatorami są organizacje pozarządowe z Cypru, Finlandii, Francji i Grecji. Celem projektu było stworzenie narzędzia, które byłoby dostępna dla każdego, kto poszukiwałby informacji i chciał badać kwestie równości płci w Europie. Narzędzie może być również użyte do podnoszenia świadomości dotyczącej stereotypów płci, tożsamości kobiet i mężczyzn oraz wbudowanych uprzedzeń.

Nierówności te i uprzedzenia często są trudne do wykrycia, mimo iż ciągle szeroko występują one w Europie. Celem narzędzia jest wykrycie ich i ujawnienie, a także pomoc studentom w weryfikowaniu ich poprzez kreatywne zajęcia, debaty i dyskusje.

Narzędzie jest dostępne na stronie: www.warmeurope.eu (w języku angielskim i francuskim) dla każdego, kto jest zainteresowany poszukiwaniem informacji dotyczących temat równości płci w Europie. Można też wykorzystać WARM jako narzędzie edukacyjne w edukacji dorosłych, nieformalnych zajęciach i szkoleniach, wyższej edukacji i jako narzędzie treningowe przy innych okazjach. W narzędziu tym znaleźć można ogólne informacje na temat równości płci, konkretne informacje i przypadki z życia kobiet, jak i generalne wskazówki jak przygotować ćwiczenia i zajęcia dla potencjalnych uczestników szkoleń. Narzędzie jest interaktywne i dynamiczne, tak więc użytkownik może poruszać się pomiędzy różnymi sekcjami i działami tematycznymi zgodnie z potrzebami. Ideą wiodącą projektu jest, by zarówno nauczyciele, animatorzy jak i trenerzy mogli dostosować narzędzie do swoich indywidualnych pomysłów i potrzeb. Jest to doskonałe narzędzie do komunikacji międzypłciowej oraz do prowadzenia dialogu międzykulturowego. Dzięki niemu można wzmacniać pozycję kobiet, sprawić by uwierzyły w swoją wartość i wyposażyć je w środki do promowania równości płci, zarówno na poziomie lokalnym, narodowym jak i europejskim.

Źródło: www.warmeurope.eu
Cytowane za: www.neww.org.pl