WARSZAWA DLA KOBIET

Utworzono: 2011-03-11

W Pałacu Ślubów odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Warszawa dla kobiet”. Rozmawiano o pracy kobiet, realizacji zapisów „ustawy żłobkowej”, aktywizacji kobiet w wieku 60+, pomocy dla rodzin wielodzietnych, zdrowiu kobiety.

„Spotkanie w tak szerokim gronie ekspertów przyczyni się do wypracowania wielu inicjatyw, rekomendacji dla warszawskiego samorządu oraz propozycji zmian legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków życia kobiet. Dlaczego zaczynamy w Warszawie, bo Warszawa jest kobietą” powiedziała podczas spotkania w Pałacu Ślubów Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Inicjatorkami współpracy Sejmu RP z warszawskim samorządem oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kobiet były oprócz Prezydent Warszawy, posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. W projekcie uczestniczą parlamentarzyści, radni, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji działających na rzecz kobiet.

 „To nie są stricte kobiece problemy, gdyż np. ustawa żłobkowa jest sprawą rodziny – matki i ojca – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy - Jeżeli będziemy przyglądać się rozmaitym rozwiązaniom i je ulepszać, to pomożemy również mężczyznom.”

  „Wierzę, że niedługo projekt „Warszawa dla kobiet” znajdzie naśladowców w innych miastach Polski, ponieważ wszystkie samorządy – małe i duże – realizują działania istotne dla kobiet. – wskazała parlamentarzystka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Wszystkie te działania można realizować lepiej, szczególnie, gdy szersze grono ekspertów podzieli się swoimi doświadczeniami. Dodatkowo inicjatywy oddolne mają największe szanse powodzenia, gdyż dokładnie wpasowują się w potrzeby społeczeństwa”.

Projekt „Warszawa dla kobiet” może dostarczyć ciekawego materiału, zarówno samorządowcom, jak i parlamentarzystom, aby skutecznie realizować projekty skierowane do kobiet,  modyfikując w niewielkim stopniu przepisy lub wykorzystując istniejący stan prawny.

W okresie ostatnich kilkunastu lat można zaobserwować wiele pozytywnych zmian w aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet w Polsce. Równość szans oraz możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jest jednym z podstawowych praw człowieka. Zapewnienie tych praw pozostaje ważnym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Aktywizacja kobiet to ważny cel, służący realizacji zasady równości płci.
Projekt „Warszawa dla kobiet” będzie realizowany w formie otwartych debat, na które będą zapraszani mieszkańcy Warszawy. Propozycje tematów i zgłoszenia udziału w projekcie można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Źródło: www.um.warszawa.pl