WARSZAWA: RUSZA PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ONLINE

Utworzono: 2011-03-11

Ratusz udostępnia mieszkańcom kolejny kanał komunikacji. Ruszyła specjalna internetowa platforma do prowadzenia konsultacji społecznych. Jej funkcjonalność będzie można sprawdzić już w marcu, podczas dwóch konsultacji społecznych przeprowadzanych na Mokotowie i w Śródmieściu.

To działania wieńczące projekt „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”.

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w drugiej połowie 2010 roku przeprowadziło 19 modelowych konsultacji społecznych w 16 dzielnicach miasta. W ponad 75 spotkaniach, warsztatach i spacerach badawczych wzięło udział 3,5 tys. warszawiaków. To największy tego typu projekt w Polsce. Głównym celem było uświadomienie mieszkańcom, że mogą i powinni angażować się w proces zmiany w ich bezpośrednim otoczeniu. Centrum Komunikacji Społecznej wypracowało również zestaw dobrych praktyk i zaleceń, z których będą mogły skorzystać inne miasta.
 
- Konsultacje społeczne to bardzo ważny element w procesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe. Do konsultacji modelowych wybrano takie kwestie czy problemy, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców i na których rozwiązanie konsultacje mogły mieć realny wpływ. Dlatego też na Ochocie omawialiśmy sprawę modernizacji parku Opaczewskiego, na Bielanach rozmawialiśmy o poprawie jakości ścieżek rowerowych i planach nowych tras, a na Ursynowie o rozmieszczeniu punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu - powiedział Marcin Wojdat, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne są jedną z metod dialogu obywatelskiego. Jest to proces informowania i zasięgania opinii obywateli podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczących np. ważnych aktów prawnych, planowanych inwestycji oraz istotnych przedsięwzięć. Konsultacje inicjowane są przez przedstawicieli władz, a uczestniczyć w nich mogą zarówno pojedynczy obywatele, ich reprezentacje, jak i instytucje, organizacje pozarządowe oraz specjaliści i eksperci zewnętrzni.
 
- Mieszkańcy najchętniej angażują się w kwestie związane z ich najbliższą okolicą. Swoją lokalność postrzegają poprzez to, co jest blisko, co widzą z okna, gdzie najczęściej przechodzą idąc do domu: podwórko, ławka, plac zabaw, trawnik przed klatką. To co się tam dzieje interesuje nas najbardziej i budzi największe emocje, jeśli status quo jest zagrożone – powiedział Jakub Wygnański, socjolog, współtwórca Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 
Konsultacje organizowane są przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt zakończy się 16 kwietnia br.grą miejską na Starówce. Wcześniej, 10 marca podczas konferencji w hotelu Sheraton Warszawa podzieli się swoimi doświadczeniami z innymi samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Pliki do ściągnięcia:

  1. Informacja o konsultacjach (plik: Konsultacje_spoleczne.doc)
  2. Podsumowanie akcji konsultacyjnej (plik: Akcja_konsultacja_podsumowanie_03.03.2011.doc)

Odnośniki:

  1. Platforma działa pod adresem ( adres: http://konsultacje.um.warszawa.pl/)

Źródło: www.um.warszawa.pl