ZAPROSZENIE DO KOALICJI NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Utworzono: 2011-03-18

Zapraszamy do formalnego przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele Koalicji.

W sposób szczególny zaproszenie to kierujemy do wszystkich, którzy powołali Koalicję do życia w 2004 roku oraz w ciągu minionych lat dołączyli do jej członków.
Formalnie można zostać członkiem Związku Stowarzyszeń zwykłym lub wspierającym. Warunki, które trzeba spełnić można znaleźć pod adresem www.koalicja.org i w tekście Statutu.

Zapraszamy także organizacje, instytucje i osoby fizyczne, które nie spełniają kryteriów formalnych, ale chciałyby zostać Przyjaciółmi i Ambasadorami Koalicji i jej celów.

Spotykamy się na Walnych Spotkaniach minimum raz do roku oraz częściej na szkoleniach i nieformalnych spotkaniach.

Wszystkich chętnych do prowadzenia dialogu związanego z działalnością Koalicji zapraszamy na forum Koalicji http://www.forum.fundacja.przyjaciolka.pl/


21 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000378972, jako związek stowarzyszeń, została zarejestrowana Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

“KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” jest to grupa praktyków z całej Polski. Zarejestrowany Związek Stowarzyszeń czerpie z tradycji i doświadczenia i stara się kontynuować misję nieformalnej Koalicji, która powstała 5 marca 2004 roku w Warszawie i została założona przez:

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,

2. Fundację “Ernst & Young”,

3. Fundację Orlen Dar Serca,

4. Fundację Przyjaciółka,

5. Krajowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie,

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,

7. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie,

8. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,

11. Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” - rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz.

12. Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,

13. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,

14. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski,

15. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”.

Koalicja od początku swojego powstania stara się wpływać pozytywnie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Jej członkowie podejmowali wiele inicjatyw zarówno na poziomie lokalnym, jak ogólnopolskim. Dzięki współpracy w Koalicji następuje nie tylko wymiana dobrych praktyk i informacji, ale także inicjowana jest współpraca jej członków.

Źródło: KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ