WARSZAWA-OCHOTA: WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY

Utworzono: 2011-03-18

Z inicjatywy Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota utworzona została w marcu br. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy.

Spotkania grupy odbywają się we czwartki od godziny 17.00 w Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą” przy ul. Filtrowej 68.

Możliwe są również konsultacje indywidualne we czwartki w godzinach 18.00 – 20.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Grójeckiej 53/57.

Zapisy na konsultacje i grupę wsparcia prowadzone są w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym pod nr telefonu (+48) 22 822 56 92.

Źródło: www.urzadochota.waw.pl