WARSZAWA: DZIECI LEPIEJ CHRONIONE W ŻŁOBKACH

Utworzono: 2012-04-06

Czterdzieści jeden warszawskich żłobków dołączyło do programu Chronimy Dzieci. Placówki, które wprowadzą standardy i politykę ochrony najmłodszych, otrzymają certyfikaty. Program koordynuje Fundacja Dzieci Niczyje; partnerem jest Urząd m. st. Warszawy.

Program Chronimy Dzieci ma na celu ochronę najmłodszych przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem. Placówki, które biorą w nim udział, mają prawie rok na wdrożenie odpowiednich standardów ochrony dzieci.

Według tych standardów , żłobki mają być miejscami maksymalnie bezpiecznymi dla podopiecznych. Oznacza to m.in., że cały personel powinien wiedzieć, jak reagować na podejrzenia krzywdzenia dzieci i jak ochronić je przed przemocą. Żłobki będą musiały także odpowiednio zabezpieczać dane oraz wizerunek najmłodszych. W placówce nie będą zatrudniane osoby karane za przestępstwa związane z wykorzystywaniem dzieci..

Certyfikowany żłobek ma być także miejscem wsparcia dla rodziców – jego zadaniem będzie informowanie nt. wychowania bez przemocy. Będzie można w nim też znaleźć informacje o placówkach pomocowych.

Warunkiem otrzymania przez żłobek certyfikatu Chronimy Dzieci jest nie tylko spełnienie ww. wymogów, ale także regularne sprawdzanie, czy działania prowadzone przez placówkę są zgodne w przyjętymi zasadami ochrony dzieci. Zaświadczenia dla żłobków zostaną przyznane w lutym 2013 r. Wykaz żłobków objętych programem, a także standardy ochrony dzieci dostępne są na http://www.chronimydzieci.fdn.pl/.

Realizacja programu Chronimy Dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych rozpoczęła się pilotażem przeprowadzonym na Pradze-Południe. Pierwsze certyfikaty zostały wręczone w październiku 2011 r. W tej chwili certyfikaty Chronimy Dzieci posiada 22 warszawskich placówek: szkól, przedszkoli i organizacji pozarządowych.

Źródło: www.chronimydzieci.fdn.pl